Kvalitetspolicy

Sjödoffs entreprenad AB arbetar för att leverera objekt som beställaren förväntar sig med rätt kvalitet, i rätt tid och till ett rätt pris. 

Sjödoffs entreprenad AB skall;
•    ha kunden i fokus och anpassa sin leverans efter kundens behov
•    minst uppfylla kundens krav i avtal/kontraktshandlingar
•    ha korta raka beslutsvägar
•    utföra arbeten med rätt kvalitet 
•    utföra arbetet i rätt tid
•    utföra egenkontroll
•    ha god och nära kontakt med kunden
•    spetsutbilda personalen efter behov
•    kräva av våra underentreprenörer att även de följer företagets riktlinjer enligt ovan

Mål

Vårt mål som gäller för samligta projekt är att kunden skall vara nöjd och att arbetet skall utföras med rätt kvalitet. Målet är att varje projekt skall bli en god referens.